MISTAKE TIKTOK

את הפוסט הבא אני כותב כי זו כבר הפכה להיות תופעה רחבה של מותגים ועסקים בטיקטוק בארץ בפרט וגם ברילס אפילו. אבל ברשותם אתמקד בטיקטוק,אני יודע שטיקטוק בבסיסה בנויה על שימוש בסאונדים טרנדים שהם בעצם כמה שניות או מיקסים של שירים בעלי זכויות יוצרים. אבל כל שימוש מסחרי בסאונדים האלה למעט הספריית 600 שירים שטיקטוק רכשה להם זכויות ומחלקת במתנה. אסור למותגים ועסקים להשתמש בלי להשיג זכויות יוצרים מלאות.מי שמכיר גם את יד הברזל של אקו”ם לטובה ולרעה. אבל הם בהחלט מקפידים אפילו יותר. .

אישית מכיר כבר שלושה מקרים בארץ שחטפו תביעה על שימוש ללא זכויות יוצרים

אישית מכיר כבר שלושה מקרים בארץ שחטפו תביעה על שימוש ללא זכויות יוצרים.אז המטרה של הפוסט לעצור את התופעה ולגרום למותגים ולעסקים שהחגיגה בזמן שהם ישבו על הגדר כמה שנים כבר נגמרה. (מאי 2020 נולד החשבון עסקי בטיקטוק עד אז היה רק חשבון יוצר) ועכשיו הם יצטרכו לעבוד קשה יותר בשביל הזכות להכנס לטיקטוק. ולקבל חשיפה כמו שהם שמעו וקיוו לה.ולא סתם אני שם על הגריל אצלי בקבוצה. כי טיקטוק לא יגידו לכם מילה אם הפרתם זכויות יוצרים בסאונד אם תשימו. אתם חתומים על רליס. טיקטוק פטורים. ואם אתם מותג או עסק שנמצא ביוצר. ואפילו לא חתמתם.עדיין טיקטוק פטורה כי שקרתם על הקטגוריה שלכם.בכל מקרה, המטרה של הפוסט הוא קודם להציל מותגים ועסקים בתביעות. אנחנו עדיין בשנת קורונה. והמצב גם ככה בלאגן. אז לא בא לי שתחטפו תביעות בזמן הזה, כמו שקרה לכמה בארץ.חפרתי על זה מלא בקבוצה שלי, ופשוט חשבתי שזה רעיון טוב לדבר על זה פה בקבוצה.סורי על החפירה בלי איזה סרט לפחות

.אתם חתומים על רליס(טופס ויתור) טיקטוק פטורים

Leave a Reply

Your email address will not be published.